به دلیل عدم واکنش به احکام اعدام در مصر؛

نخست وزیر ترکیه اتحادیه اروپا را به اجرای سیاست های دوگانه متهم کرد

اروپا,مصر

آنکارا- ایرنا- ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه در یک تجمع انتخاباتی با یادآوری سخنان مقام های کشورهای اتحادیه اروپا علیه خود گفت: افرادی که من را به دیکتاتوری متهم می کنند، چرا دربرابر رخدادهای مصر بویژه صدور حکم اعدام اعضای اخوان المسلمین سکوت کرده اند.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری ˈینی واکیتˈ، نخست وزیر ترکیه با انتقاد از احکام صادره از سوی دادگاه مصر برای اعدام 529 تن از اعضای سازمان ˈاخوان المسلمینˈ، سکوت اتحادیه اروپا در این باره را به شدت محکوم کرد.

اردوغان، در تجمع انتخاباتی حزب حاکم عدالت و توسعه در آنکارا گفت: کسانی که ما را به دیکتاتوری متهم می کنند، نگاهی به رخدادهای مصر بیاندازند زیرا در این کشور برای 529 تن حکم اعدام صادر شده است.

وی با یادآوری مخالفت اتحادیه اروپا با اجرای حکم اعدام افزود: ˈحکم اعدام با قوانین اروپا همخوانی ندارد؛ چرا اروپا در برابر این تصمیم سکوت اختیار کرده است؟ˈ

براساس این گزارش، سازمان ملل متحد در واکنش به صدور حکم اعدام برای اعضای اخوان المسلمین در مصر، این حکم ها را ناقض قوانین بین المللی دانست.

دادگاهی در مصر، حکم اعدام 529 تن از اعضای اخوان المسلمین از جمله ˈمحمد بدیعˈ رهبر این سازمان و ˈسعد الکتاتنیˈ رییس پارلمان سابق مصر را به اتهام حمله به مرکز پلیس صادر کرده است.

خاورم**2010 ** 230 ** 2023
کد N194837