اوباما بار دیگر بر تشدید تحریم ها علیه روسیه تاکید کرد

اوکراین

نیویورک ، ایرنا- باراک اوباما رییس جمهور آمریکا تاکید کرد که واشنگتن حاضر نخواهد شد تصمیم کرملین مبنی بر ضمیمه کردن کریمه به خاک روسیه را برسمیت بشناسد و تحریم های سختی را بر ضد مسکو اعمال خواهد کرد.

به گزارش ایرنا باراک اوباما روز سه شنبه در دیدار با نخست وزیر هلند اظهار داشت در زمان حاضر مشغول ارزیابی اثر تحریم های اخیر علیه مسکو هستیم و همزمان اعمال تحریم های سنگین تری را در دست بررسی داریم.

این در حالی است مقامات کرملین تحریم های آمریکا ومتحدان غربی این کشور و همچنین تصمیم اخیر اعضای گروه هشت به حذف روسیه از این گروه را تصمیمی مخرب و دارای عواقب سنگین بین المللی توصیف کرده اند.

اوباما در سخنان امروز خود با تاکید دوباره بر حمایت واشنگتن از دولت اوکراین یاد آور شد به احتمال زیاد دور بعدی تحریم ها بر روی بخش انرژی دولت روسیه متمرکز خواهد شد.

رهبران دو کشور هلند و آمریکا در دیدار امروز خود با صدور بیانیه مشترکی ضمیمه کردن کریمه به خاک روسیه را اقدامی غیر قانونی خوانده و تاکید کرده اند که چنین تصمیمی را برسمیت نخواهند شناخت.

اروپام 2253 **1908
کد N194834