سید حسن نصرالله نهم فروردین سخنرانی می کند

آفریقا و خاورمیانه

رسانه های لبنانی از سخنرانی دبیر کل حزب الله لبنان در روز شنبه آینده خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان شنبه آینده 29 مارس(نهم فروردین ماه) سخنرانی خواهد کرد.

رسانه های لبنانی اعلام کردند: سخنرانی به مناسبت همایش فرهنگی و ادبی جبل عامل و افتتاحیه تئاتر پیروزی در منطقه عیناثا در جنوب لبنان خواهد بود و طی آن دبیر کل حزب الله از طریق ویدئوکنفرانس با حاضران و بییندگان تلویزیونی سخن خواهد گفت.