یک مقام حزبی: ترکیه به درخواست آمریکا جنگنده سوری را ساقط کرد

سوریه

آنکارا - ایرنا - ˈدوغو پرینچکˈ رهبر حزب ˈکارگر ترکیهˈ با انتقاد از سرنگون کردن جنگنده نیروی هوایی سوریه توسط ارتش ترکیه گفت: آنکارا به درخواست آمریکا و برای ˈمظلوم نماییˈ اقدام به سرنگون کردن جنگنده سوری کرده است .

به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از منابع خبری ترکیه، وی در تجمع هواداران این حزب در شهر ˈازمیرˈ افزود: اگر این احتمال را هم بدهیم که جنگنده سوریه وارد حریم هوایی ترکیه شده باشد ، ارتش ما می توانست با اخطاری مانع از نقض حریم هوایی کشور شود و نیازی به شلیک موشک و سرنگون کردن این جنگنده نبود، ولی دولت آنکارا به درخواست آمریکا و برای قدرت نمایی دست به این اقدام زد.

وی با تاکید بر اینکه آمریکا موفق به تجزیه سوریه نشد، افزود: ˈبشار اسدˈ رییس جمهوری سوریه که دوست مردم ترکیه است، طرح ایجاد ˈکریدور کردهاˈ را برای جلوگیری از خیانت مطرح کرد و آمریکا با اجرای این طرح از سوی دمشق ، موفق به تجزیه سوریه نشده است.

پرینچک با انتقاد از مواضع احزاب ˈحرکت ملیˈ و ˈجمهوریخواه خلقˈ در حمایت از حزب ˈعدالت و توسعهˈ در سرنگون کردن جنگنده سوریه ، اظهار داشت: این حمایت نشانگر آن است که به جز حزب کارگر، حزب مخالفی در مقابل خودمختاری کردها در ترکیه باقی نمانده است .

وی افزود: یک ˈدولت ملیˈ که حزب کارگر در مرکز آن جای داشته باشد ، مساله کردها را بطور کامل حل خواهد کرد و با حل این مساله که شرایط حل آن فراهم شده ، امکان تجزیه ترکیه نیز از میان می رود.

خاورم**2012** 230**1651
کد N194539