شکست آمریکا در مقابل سریلانکا

سریلانکا,حقوق بشر

دهلی نو - ایرنا - یک مقام دولت سریلانکا روز سه شنبه اعلام کرد، آمریکا در جلب حمایت کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل برای تصویب مصوبه ای علیه کلمبو شکست خورده است.

به گزارش ایرنا، ˈنیرمال سیریپالا دسیلواˈ یک وزیر کابینه سریلانکا به خبرنگاران در کلمبو گفت: کلمه ˈتحقیقات بین المللیˈ از پیش نویس طرح شده علیه سریلانکا حذف شده است که برای ما پیروزی محسوب می شود.

وی ضمن بیان اینکه آمریکا از طریق تلفن از مقام های کشورهای مختلف خواستار حمایت از تحقیقات بین المللی علیه سریلانکا شده بود، افزود: یکی از سفرا به من گفت که چطور سفیر آمریکا و کمیسری عالی بریتانیا برای حمایت از این اقدام بر وی فشار وارد کرده اند.

سیریپالا این پیروزی را مایه افتخار سریلانکا دانست و ادامه داد: آمریکا در جلب حمایت کشورها برای متهم کردن سریلانکا به انجام جنایت های جنگی در جریان جنگ علیه

ˈببرهای تامیلˈ شکست خورده است.

وی افزود: با این وجود آمریکا تا آخرین مرحله هر زمانی احتمال دارد ماده الحاقی به پیشنهاد مطرح شده در شورای امنیت بیافزاید.

انتظار می رفت که با رای به این مصوبه مورد حمایت آمریکا در هفته جاری، تحقیقات خارجی از سریلانکا آغاز شود.

در همین حال انگلیس نیز ابراز امیدواری کرده بود که در صورت تصویب این مصوبه، سریلانکا به بازرسان اجازه انجام تحقیقات را بدهد.

سریلانکا با سومین مصوبه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سه سال گذشته مواجه است. این مصوبات سریلانکا را به مسوولیت پذیر نبودن در زمینه حقوق بشر و عدم تفاهم با اقلیت تامیل پس از جنگ داخلی متهم می کند.

جنگ داخلی سریلانکا در سال 2009 با شکست ببرهای تامیل پایان یافت.

دو مصوبه قبلی که در این خصوص به تصویب رسید، مورد حمایت هند نیز قرار گرفته بود.

آساق** 2165 ** 275 **
کد N194497