جنبش تمرد مصر:

آمریکا برای دخالت در امور داخلی مصر بهانه تراشی می کند

آفریقا و خاورمیانه

جنبش تمرد مصر از دخالتهای آمریکا در امور داخلی این کشور به شدت انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، ایمان المهدی سخنگوی جنبش تمرد ضمن انتقاد از دخالت آمریکایی ها در امور دستگاه قضایی و احکام آن درباره اعدام 528 مصری گفت: وزارت خارجه آمریکا باید از نقد فوری پرهیز کند و شتابزده عمل نکند.

سخنگوی جنبش تمرد افزود: آمریکا به هر بهانه ای به دنبال دخالت در امور داخلی مصر است،حقایق را وارونه جلوه می دهد و به قضات مصری اهانت می کند.

خاطرنشان می شود آمریکا و اتحادیه اروپا خواستار تعلیق احکام اعدام از سوی یک دادگاه مصری ضد دهها نفر شده بودند.

خواندنی از سراسر وب