سردار شریف در جمع کاروان راهیان نور خلیج فارس در جزیره خارک:

اجرای برنامه راهیان نور در خلیج فارس، قابل تقدیر و سپاس است

سیاست داخلی

"خارک" مظهر اقتدار و مقاومت اقتصادی کشور در دوران هشت سال دفاع مقدس بود.

مسئول روابط عمومی کل سپاه گفت: برنامه‌ریزی و اجرای برنامه فرهنگی - ارزشی راهیان نور در خلیج فارس که برای آشنایی نسل جوان ما رقم خورده، قابل تقدیر و سپاس است.

به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ پاسدار رمضان شریف با حضور در جمع کاروان راهیان نور خلیج فارس در جزیره خارک، اردوهای راهیان نور را بی‌نظیر دانست و اظهار کرد: برنامه‌ریزی و اجرای برنامه فرهنگی - ارزشی راهیان نور در خلیج فارس که برای آشنایی نسل جوان ما رقم خورده، قابل تقدیر و سپاس است.

وی با اشاره به موقعیت استراتژیک جزیره خارک در دوران دفاع مقدس، یادآور شد: "خارک" مظهر اقتدار و مقاومت اقتصادی کشور در دوران هشت سال دفاع مقدس بود.

شریف تصریح کرد: آنچه در جزیره خارک برای بازساری خط انتقال نفت و صادرات آن در شرایط سخت جنگ تحمیلی هشت ساله قدرت‌های جهانی صورت گرفته است، برای همیشه در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار و برای نسل جوان ما الهام‌بخش، منزلت آفرین و مایه غرور و افتخار است.

کد N194222