دیوان عالی السالوادور نتایج انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد

انتخابات ریاست جمهوری

تهران - ایرنا - ˈدیوان عالی انتخاباتˈ السالوادور روز سه شنبه ادعاهای مخالفان را در مورد انتخابات ریاست جمهوری اخیر این کشور رد و نتایج آن را مبنی بر پیروزی نامزد چپ گرا تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از ˈسان سالوادورˈ، ˈاوگنیو چیکاسˈ رییس دیوان عالی انتخابات السالوادور گفت: ˈسالوادور سانچز سرنˈ از فرماندهان شبه نظامیان چپ گرا در انتخابات 9 مارس (18 اسفند 1392) توانست اکثریت آرا را به دست آورد.

نتایج آخرین بازشماری انتخابات از این امر حکایت دارد که سانچز توانسته 1/50 درصد از آرا و ˈنورمن کی خانوˈ شهردار سان سالوادور و از حزب راستگرای ˈائتلاف جمهوری خواهˈ 9/49 درصد از آرا را کسب کند.

این دیوان همچنین سانچز را 16 مارس (25 اسفند) پیروز انتخابات دانست، اما احزاب راستگرا درخواست رسیدگی به موارد تقلب را مطرح کردند. با این وجود این دادگاه درخواست و اتهامات این احزاب را بی اساس دانست.

کی خانو و حزب او همچنین در شکایتی به دیوان عالی السالوادور خواستار بازشمارش آرا شده بودند. سانچز از حزب ˈجبهه آزادیبخش ملی فارابوندو مارتیˈ از این پس باید ریاست جمهوری را در السالوادور در دست بگیرد. سانچز 69 ساله اولین نفر از فرماندهان شبه نظامیان است که در السالوادور قدرت را در دست می گیرد.

او که سابقه آموزگاری را در نیز در پیشینه خود دارد، یکی از مهم ترین فرماندهان در زمان جنگ داخلی 1972 تا 1979 السالوادور بین شبه نظامیان چپ گرا و دولت مورد حمایت آمریکا در این کشور بوده است. عهده داری وزارت آموزش نیز از دیگر سوابق سانچز بوده است.

در دور اول انتخابات ریاست جمهوری السالوادور که دوم فوریه (13 بهمن) برگزار شد، سانچز با 49 درصد آرا و کی خانو با 39 درصد راهی دور دوم شده بودند.

بر اساس این گزارش، السالوادور با نرخ جرم و جنایت فراوان همچنین فعالیت گسترده باندهای خلافکاری روبرو است. بیش از 40 درصد از مردم السالوادور 16 میلیون نفری، زیر خط فقر زندگی می کنند و برای تامین معاش روزانه خود به پول هایی متکی هستند که خویشاوندان شان از خارج از کشور ارسال می کنند، این کمک ها که سالانه به چهار میلیارد دلار می رسد، 16 درصد از تولید ناخالص داخلی السالوادور را به خود اختصاص می دهد.

اروپام**9157**1651
کد N194182