اخضر الابراهیمی:

دور جدید مذاکرات میان طرفهای سوری بعید است

آفریقا و خاورمیانه

نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه از سرگیری مذاکرات میان مخالفان سوری و نظام سوریه در حال حاضر را بعید دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، اخضر الابراهیمی اعلام کرد: مذاکرات جدیدی میان دولت سوریه و مخالفان انجام نخواهد شد و بعید است که در حال حاضر میان مخالفان و نمایندگان نظام سوریه مذاکره ای در ژنو انجام شود.

نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه افزود: فضای کنونی برای از سرگیری مذاکرات مناسب نیست.