اجلاس امنیت هسته ای سازمان ملل در لاهه آغاز به کار کرد

هسته ای

تهران -ایرنا- اجلاس ˈامنیت هسته ایˈ سازمان ملل دوشنبه با سخنان ˈبان کی مونˈ دبیر کل آن سازمان در لاهه هلند آغاز شد.

خبرگزاری قطر دوشنبه از لاهه گزارش داد که ˈبان ˈ در سخنان افتتاحیه این اجلاس خواستار همکاری عمیق جهانی برای تقویت امنیت هسته ای شد.

دبیرکل سازمان ملل متحد از شرکت کنندگان و سران کشورهای جهان خواست که برای یک ˈدنیای بهتر برای همه، دنیایی دور از جنگ افزارهای هسته ای و تهدید تروریسم هسته ایˈ کار کنند.

در این نشست ˈمارک روتهˈ نخست وزیر هلند نیز سخنانی را در پایان اولین روز کنفرانس بیان داشت و آرزو کرد که این نشست موفقیت آمیز باشد.

نخست وزیر هلند گفت که 53 کشور در این نشست شرکت کرده اند و بیانیه های ملی خود را که برخی نیز به شکل ویدئویی است تحویل داده اند. به گفته وی این بیانیه ها از تصمیم گسترده شرکت کنندگان حکایت دارد که خواستار ˈتوفیق فرآیندˈ نشست سران امنیت هسته ای هستند.

براساس این گزارش آنگاه رهبران شرکت کننده به بحث درباره یک سناریوی جعلی اما واقعی در ارتباط با تصمیم گیری درباره یک تهدید هسته ای ناشی از افتادن مواد هسته ای به دست افراد ناباب شدند.

مترجمام**1533** 1575
کد N194084