نخست وزیر مالزی تاکید کرد؛

سقوط هواپیمای مالزیایی در اقیانوس هند

خواندنی از سراسر وب