آخرین سفیر محمدرضا پهلوی در انگلیس درگذشت

پرویز راجی

پرویز راجی آخرین سفیر رژیم پادشاهی در لندن، در سن ۷۸ سالگی درگذشت. راجی در مقطع انقلاب سال ۱۳۵۷ سفیر ایران در لندن بود و پس از انقلاب به ایران بازنگشت.

بی بی سی نوشت: پرویز راجی آخرین سفیر رژیم پادشاهی در لندن، در سن ۷۸ سالگی  درگذشت. راجی در مقطع انقلاب سال ۱۳۵۷ سفیر ایران در لندن بود و پس از انقلاب به ایران بازنگشت.
این چهره سیاسی پس از انقلاب خاطرات خود از دوران سفارت در لندن را به انگلیسی در یکی از روزنامه های بریتانیا منتشر کرد که به فارسی ترجمه و با عنوان «خدمتگزار تخت طاووس» به صورت کتاب به چاپ رسید.


 


17302


کد N193996