کارشناس ایتالیایی: اقتصاد مقاومتی نخستین عنصر برای رسیدن به استقلال است

گراتسیانی,ایتالیا

رم - ایرنا - کارشناس مطالعات عالی ژئوپلیتیک ایتالیا، اقتصاد مقاومتی را نخستین عنصر برای رسیدن به استقلال اقتصادی دانست.

دکتر ˈتیبریو گراتسیانیˈ رئیس موسسه مطالعات عالی ژئوپلیتیک (IsAG) ایتالیا روز دوشنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا گفت: اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران می تواند نخستین عنصر برای رسیدن به استقلال بیشتر اقتصادی باشد.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی بی تردید به استقلال اقتصادی جمهوری اسلامی ایران کمک می کند . اقتصاد مقاومتی ( به عنوان ابزاری برای رسیدن به استقلال کامل اقتصادی ) در صورتی که برخی عناصر ژئوپلیتیک از جمله رابطه جمعیتی - ارضی کشور، پهناوری ارضی در سطح قاره ای و منابع زیاد انرژی وجود داشته باشند، یقینا می تواند موفقیت آمیز باشد.

رئیس موسسه مطالعات عالی ژئوپلیتیک گفت: اقتصاد مقاومتی که جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تحریم های تحمیلی اقتصادی از سوی سیستم به اصطلاح غربی و به رهبری آمریکا به اجرا گذاشته است را می توان از دو نظر موفقیت آمیز محسوب کرد.

وی افزود: اول اینکه اقتصاد مقاومتی در ایران شکل گرفته از حمایت مردمی و عرق میهن پرستی است و دوم اینکه این نوع اقتصاد متاثر از دینامیک های جاری ژئواکونومیک (جغرافیای اقتصادی) و ژئوپلیتیک (جغرافیای سیاسی) و مساعد با انتقالات تک و چند قطبی است که فضای جدید ژئوپلیتیک را برای بازیگران جدید جهانی (چین ، هند، روسیه، برزیل و ایران) و ترکیبات و تجمعات جدید (مانند BRICS و Unasur) باز می کند.

وی سپس به تفاوت میان اقتصاد مقاومتی ایران و ریاضت اقتصادی در اروپا اشاره کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی در ایران، واکنش و پاسخ منطقی یک کشور مستقل به تحریم های تحمیلی و نادرست خارجی است که فرای مسایل فنی در یک افق اقتصادی متاثر از فرهنگ مذهبی این کشور نشات می گیرد. در حالی که ریاضت اقتصادی در اروپا واکنش و پاسخی اضطراری به بحران اقتصادی و نئولیبرالی است.

وی افزود: فکر نمی کنم که بتوان اقتصاد مقاومتی را در ایتالیا به اجرا گذاشت زیرا ایتالیا از نظر ساختاری کشوری برپایه صنعت است و منابع انرژی مناسب در اختیار ندارد.

اروپام ** 2171 **1575
کد N193773