لغو سفر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به ایتالیا اولین پیامد اعتصاب کارمندان وزارت خارجه

آفریقا و خاورمیانه

یک رسانه چاپ سرزمینهای اشغالی از لغو سفر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به رم به خاطر اعتصاب سراسری کارمندان وزارت امور خارجه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، در پی تعطیلی سفارتخانه‌ های رژیم صهیونیستی در سراسر جهان به خاطر اعتصاب سراسری کارمندان وزارت امور خارجه این رژیم، وزیر جنگ اسرائیل سفرش به رم را در چند روز آتی لغو کرد.

در همین حال راشاتودی گزارش داد که اعتصاب سراسری کارمندان وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی در اعتراض به حقوق و شرایط کار منجر به تعطیلی سفارتخانه‌ های این رژیم در سراسر جهان شد. کارمندان وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی در بیانیه ‌ای با اشاره به شرایط نامساعد حقوق کارمندان و وضعیت دشوار کاری اعلام کردند: امروز برای اولین بار، وزارت امور خارجه تعطیل شده و هیچ فعالیتی تحت اختیارات این وزارتخانه انجام نمی شود.