معاون امنیتی وزارت کشور در واکنش به شهادت یکی از ۵ مرزبان گروگان گرفته شده:

هیچ منبع رسمی خبر اخیر درباره مرزبان به گروگان گرفته شده را تایید نکرده است

دولت

رسانه‌ها از انتشار اخبار غیر رسمی از منابع ناشناس و ضد انقلاب خودداری کنند و اجازه ندهند دشمنان ایام سال نو را به کام ملت تلخ کنند

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در واکنش به شهادت یکی از ۵ مرزبان گروگان گرفته شده، اظهار داشت: هیچ منبع رسمی خبر اخیر درباره مرزبان به گروگان گرفته شده را تایید نکرده است.

به گزارش ایلنا، علی عبداللهی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در واکنش به خبر شهادت یکی از 5 مرزبان گروگان گرفته شده توسط گروهک تروریستی جیش‌العدل، گفت: هیچ منبع رسمی خبر اخیر درباره مرزبان به گروگان گرفته شده را تایید نکرده است.

وی همچنین تاکید کرد: رسانه‌ها از انتشار اخبار غیر رسمی از منابع ناشناس و ضد انقلاب خودداری کنند و اجازه ندهند دشمنان ایام سال نو را به کام ملت تلخ کنند

کد N193342