در حومه حمص برگزار شد؛

تظاهرات گسترده سوریها در حمایت از عملیات ارتش علیه تروریسم

آفریقا و خاورمیانه

مردم روستاهای حومه حمص با برگزاری تظاهرات گسترده بر حمایت خود از ارتش سوریه و عملیات آن ضد تروریسم تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، هزاران نفر  مردم روستاها و مناطق وادی النضاری در حومه غربی حمص، در حمایت از ارتش سوریه و عملیات مبارزه با تروریسم تظاهرات کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات گسترده با ابراز شادمانی از آزادی مناطق الزاره و الحصن از چنگال تروریستها، شعارهایی در تمجید نیروهای ارتش سوریه به سبب پیروزیهای پیاپی بر تروریستها سر دادند.

بر اساس این گزارش، شرکت کنندگان در این تظاهرات بر حمایت از عملیات ارتش سوریه و توان آن در بالابردن پرچم عزت و کرامت و حفظ نقش مقاوم سوریه و مبارزه با استعمار غاصب و مزدوران غربی و عربی اش به لطف حمایت مردم سوریه تاکید کردند.

مردم با در دست داشتن پرچمهای سوریه و پارچه نوشته هایی که بر وحدت و اصول ملی تاکید می کرد، تصریح کردند همچنان یکپارچه و یکصدا از عملیات ارتش علیه تروریستها و توطئه استعماری حمایت می کنند.