گزارش خبرگزاری لبنان از درگیری در شهرک ورزشی/

نقاب داران در غرب بیروت

حزب الله,درگیری

تهران - ایرنا - افراد مسلح نقاب دار بعد از درگیری 5 ساعته بامداد امروز در شهرک ورزشی بیروت، اقدام به ایجاد پست های ایست و بازرسی در نقاط مختلف منطقه ˈقصقصˈ در غرب پایتخت لبنان کرده اند.

خبرگزاری رسمی لبنان درگزارش خود، گروه ˈشاکر برجاویˈ رهبر حزب جریان ملی لبنان را یکی از طرف های درگیر معرفی کرده است. گروه برجاوی، از جمله گروههای هوادار نظام سوریه است.

این خبرگزاری می افزاید: گروه مسلح جریان ملی (هوادار حزب الله) و گروه مسلح سلفی ها شب گذشته در منطقه شهرک ورزشی با استفاده از تیربار و آرپی جی با یکدیگر به نبرد پرداختند.

بر اساس این گزارش، هم اکنون شمار بسیاری از نیروهای ارتش لبنان با تانکها و زره پوشهای خود در منطقه درگیری به منظور خاتمه دادن به آن مستقر شده اند.

خاورم ** 1487 **/1770
کد N192940