اتفاقی بی سابقه در طول تاریخ نیویورک تایمز: انتشار در آمریکا؛ سانسور در پاکستان + تصاویر

نیویورک تایمز

نسخه ی بین المللی نیویورک تایمز روز شنبه در پاکستان همراه با یک مربع سفید رنگ بزرگ منتشر شد.

گاکر نوشت: نسخه ی بین المللی نیویورک تایمز روز شنبه در پاکستان همراه با یک مربع سفید رنگ بزرگ منتشر شد.
به گزارش آفتاب به نقل از تیک، در نسخه ی اصلی نیویورک تایمز در آمریکا، گزارشی منتشر شده بود که به روابط پاکستان با اسامه بن لادن اشاره کرده بود.عنوان این گزارش «پاکستان از بن لادن چه می دانست؟» بود که منجر به جنجال و هیاهوی زیادی در مطبوعات آمریکا شده است.این گزارش در نسخه ی بین المللی نیویورک تایمز در روز شنبه نیز منتشر شد.اما عجیب آن است که در نسخه های در پاکستان توزیع شده، این گزارش به شکلی قابل توجه حذف شده است.

نیویورک تایمز تاکنون به این خبر واکنشی نشان نداده است.

کد N192725