پزشکیان در گفت وگو با ایلنا:

نگرانی دشمن نشان از موفقیت دولت روحانی دارد

مجلس,پزشکیان

امید و ثباتی که پس از انتخابات امسال بوجود آمد چیزی است که همه مردم می بینند ارتباطاتی که با کشورهای خارجی ایجاد شده است، قابل انکار نیست.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با مثبت ارزیابی کردن عملکرد دولت یازدهم اظهار داشت: امریکا و اسرائیل از اقدامات دولت چه در بحث سیاست خارجی و چه در اقدامات داخلی ناراحتند و مخالفت آنها نشان از موفقیت دولت روحانی دارد.

مسعود پزشکیان در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه مردم باید به گرایش اعتدالی ادامه دهند تا موفقیت حاصل شود، گفت: امید و ثباتی که پس از انتخابات امسال بوجود آمد چیزی است که همه مردم می بینند ارتباطاتی که با کشورهای خارجی ایجاد شده است، قابل انکار نیست.

نماینده مردم تبریز خاطرنشان کرد: آمریکا و اسرائیل از اقدامات دولت چه در بحث سیاست خارجی و چه در اقدامات داخلی ناراحتند و مخالفت آنها نشان از موفقیت دولت روحانی دارد.

وی با بیان اینکه امید و ثباتی که پس از انتخابات امسال بوجود آمد چیزی است که همه مردم می بینند و ارتباطاتی که با کشورهای خارجی ایجاد شده است قابل انکار نیست، تصریح کرد: البته معنی این حرف آن نیست که دولت صددرصد موفق بوده است، اما توانسته از فشارهایی که دنیا علیه ما بسیج کرده بود بکاهد و همدلی و همزبانی بین آنها را بشکند که اینها دستاوردهای بزرگی است که در مدت کوتاه به روی آمدن دولت یازدهم حاصل شده است.

پزشکیان خطاب به مردم بیان کرد: مردم باید به همین راهی که رای دادند که همان اعتدال است، پایبند باشند، زیرا همیشه اعتدال بهتر از افراط و تفریط است و باید بپذیریم که متعادل عمل کنیم و متعادل حرکت کنیم تا به اهداف مورد نظر خود برسیم.

وی در تشریح علل انتقادهای ناموجه اذعان داشت: مشکل کار در ایران نگاه سیاسیون است، زیرا ما سیاسیون منصفانه قضاوت نمی کنیم و اگر منصفانه اظهارنظر کنیم شاهد این دعواها نیستیم.

نماینده مردم تبریز افزود: برای اظهار نظر بهتر است ابتدا آمار و اعداد و رقم های موجود را نسبت به گذشته بسنجیم و هزینه ها و وعده هایی عمل نشده و شعارهای توخالی دولت گدشته را به یاد آوریم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: شعارهایی که قبلا گفته شد هیچ نتیجه ای از آن حاصل نشد و اکنون نیز نباید این شعارها را از هیچ کسی بپذیریم، تفاوت نمی کند این شخص در چه جناحی باشد، هرکسی باید براساس صداقت صحبت کند و صادقانه عمل کند.

کد N192636