ابراز نگرانی سازمان ملل از طرح تازه شهرک سازی رژیم صهیونیستی

اسراییل

نیویورک، ایرنا- هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در روند گفتگوهای فلسطینی-اسراییلی از برنامه تازه شهرک سازی رژیم صهیونیستی در سرزمین های فلسطینی در کرانه باختری عمیقا ابراز نگرانی و تاکید کرد که سازمان ملل شهرک های صهیونیست نشین را غیرقانونی می داند.

به گزارش ایرنا رابرت سری روز شنبه با اشاره به طرح تازه ساخت بیش از دو هزار و 300 واحد مسکونی توسط رژیم اشغالگر قدس در کرانه باختری گفت که این تصمیم رژیم صهیونیستی به روند گفتگوها صلح کمک نمی کند.

وی تاکید کرد که این ساخت و سازها با طرح صلح خاورمیانه و راه حل ˈدو دولت و دو ملتˈ تضاد دارد.

بر اساس قطعنامه های سازمان ملل، کرانه باختری منطقه اشغالی محسوب شده و رژیم صهیونیستی موظف است از تمام این منطقه عقب نشینی نماید.

با وجود آنکه سازمان ملل همواره از گسترش شهرک های اسراییلی در مناطق اشغالی فلسطینی انتقاد کرده، تاکنون هیچ اقدام عملی از سوی این سازمان یا شورای امنیت برای اجبار رژیم صهیونیستی به عقب نشینی از سرزمین های اشغالی و عمل به قوانین بین المللی صورت نگرفته است.

اروپام 2251 **1908
کد N192598