حمله نیروهای روسیه به یک مرکز نظامی اوکراین در کریمه

تسنیم نوشت:

نیروهای طرفدار روسیه به یک مرکز نظامی اوکراین در غرب منطقه کریمه حمله کرده اند.
خبرگزاری فرانسه در خبری فوری گزارش داد نیروهای طرفدار روسیه به یک مرکز نظامی اوکراین در غرب کریمه حمله کرده اند.

در این گزارش به جزئیات بیشتری اشاره نشده است.

26149

کد N192415