سارکوزی در برابر اولاند شمشیر را از رو بست

واحد مرکزی خبر نوشت:

مقاله نیکلا سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه در روزنامه لوفیگارو همچنان جار و جنجال زیادی در محافل سیاسی فرانسه به پا کرده است.
به گزارش شبکه پنج تلویزیون فرانسه(TV5monde)، سارکوزی در این مقاله روشهای کنونی دولت سوسیالیست را با روشهای استاسی (پلیس اطلاعات آلمان شرقی سابق) مقایسه کرده است.
جناح چپ فرانسه به شدت از این مقایسه خشمگین شده است.
سارکوزی در این مقاله نوشته است:« این بخشی از فیلم «زندگی دیگران» درباره آلمان شرقی و فعالیتهای استاسی نیست. این به رفتار فلان دیکتاتور ربطی ندارد بلکه این ها به فرانسه مربوط می شود. »
فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه که خود را هدف این حملات می بیند بلافاصله واکنش نشان داد و گفت :« ادعای این که جمهوری ما بر پایه آزادیها استوار نیست، به منزله تردیدی بی جا است. هرگونه مقایسه (جمهوری فرانسه) با رژیمهای دیکتاتوری قابل تحمل نخواهد بود .»
اعضای دولت به طور گسترده به واکنش نشان دادند و همگی نیکلا سارکوزی را با سیلویو برلوسکنی نخست وزیر سابق ایتالیا مقایسه کردند.
میشل ساپن وزیر کار فرانسه گفت :« امروز شاهد روشهای برلوسکنی هستیم.»
ارنو مونتبورگ وزیر صنایع فرانسه گفت :« این روش برلوسکنی است زیرا این طور تداعی می کند که قربانی سرکوب قرار گرفته است. اما هیچ سرکوبی در کار نیست بلکه قانون اعمال می شود .»
مانوئل والس وزیر کشور فرانسه گفت:« نیکلا سارکوزی می خواهد برای محافظت از خود همه چیز را نابود کند. نابودی همه چیز کاری است که برای گریز از عدالت صورت می گیرد. سارکوزی حق دارد خود را بیگناه بداند اما او فراتر از قانون نیست.»
علت آنکه سارکوزی این طور حمله کرده این است که اطرافیانش در جناح راست چندان حامی او نبوده اند.
پس از این مقاله واکنشها در بین راستگرایان متفاوت بوده است.
ژان فرانسوا کوپه رئیس حزب او ام پ گفت :« حملات به سارکوزی به شدید ترین شکل ممکن صورت می گیرد در حالی که هنگامی که او از خود دفاع می کند عنوان می شود اغراق می کند. این سیاستی یک بام و دو هوا است. »
الن ژوپه وزیر خارجه سابقه از حزب او ام پ گفت :« من این متن را خواندم، جالب بود، در آن خشمی واقعی است که قابل درک است. یک کلمه شاید در این متن زیادی است. »
در حالی که دو روز به انتخابات شهرداریها در فرانسه زمان مانده است، سارکوزی خود را محور سیاست قرار داده است.

49261

کد N192412