معاون وزیر خارجه اسپانیا :

اتحادیه اروپا استقلال های یک جانبه را به رسمیت نمی شناسد

اسپانیا,اتحادیه اروپا

مادرید- ایرنا- ˈاینیگو مندز ویگوˈ معاون وزیر خارجه اسپانیا گفت که موضع گیری یکپارچه اتحادیه اروپا در به رسمیت نشناختن اعلام استقلال هایی نظیر کریمه که به طور یک جانبه اعلام می شود، در آینده نیز ادامه خواهد یافت .

به گزارش روز شنبه ایرنا، مندز ویگو در مصاحبه با شبکه رادیویی ˈاوندا سروˈ اسپانیا تصریح کرد که اسپانیا تصمیم گرفته است، استقلال های یک جانبه چه در کوزوو و چه در کریمه را به رسمیت نشناسد.

وی ادامه داد: خوشحال هستم که اکنون، اتحادیه اروپا در مورد آنچه که اسپانیا در مورد کوزوو دفاع کرد و در مورد کریمه همچنان دفاع می کند، متحد است.

معاون وزیر خارجه اسپانیا افزود :اروپا کاری را انجام می دهد که باید انجام دهد و آن محکومیت الحاق کریمه به روسیه و دفاع از اصل احترام به تمامیت ارضی است و من خوشحالم که اتحادیه اروپا ، متحد عمل می کند.

مندز ویگو به رغم اینکه اذعان کرد که اروپا به مسکو نیاز دارد زیرا متحد ˈبسیار مهمیˈ است، گفت که باید به حقوق بین الملل احترام گذاشت .

وی هشدار داد: اگر روسیه به سیاست توسعه طلبانه خود ادامه دهد- گر چه امیدواریم ادامه ندهد و معتقدیم که ادامه نخواهد داد- اتحادیه اروپا می تواند اقدام های دیگری را انجام دهد و موضع مشترکی با آمریکا داشته باشد .

اروپام **1234**1549
کد N192270