استاد دانشگاه بردفورد در گفتگو با مهر:

الحاق کریمه به روسیه سرآغاز دوره جدیدی در نظام بین الملل است

آمریکا اروپا

افشین شاهی استاد روابط بین الملل دانشگاه بردفورد انگلیس معتقد است: الحاق کریمه به روسیه سرآغاز دوره جدیدی است که تنشهای بیشتر بین روسیه و آمریکا را به دنبال دارد و تاثیرات جدی بر نظام بین الملل خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، ماهیت و سنخ نظام بین المللی یکی از موضوعاتی است که در نظریه های روابط بین الملل مورد توجه بوده و هست. برخی معتقد هستند که منطق حاکم بر نظام بین الملل و روابط بین الملل منطق آنارشی(نظم هابزی) است. در مقابل این دیدگاه برخی نظریه پردازان با نگاهی خوشبینانه به ماهیت و سرشت انسان، نظام و روابط بین الملل و روابط میان کشورها را مبتنی بر همکاری(نظم کانتی) می دانند. برخی نیز معتقدند که منطق حاکم بر نظام بین الملل و روابط میان واحدهای سیاسی مبتنی بر رقابت(نظم لاکی) است که این رقابت الزاما منازعه آمیز نیست.

به بهانه پایان سال خورشیدی و آغاز سال جدید،خبرگزاری مهر گفتگویی با دکتر "افشین شاهی" استاد روابط بین الملل دانشگاه بردفورد انگلستان انجام داد و در این گفتگو جویای نظریات ایشان درباره مهمترین رخدادها در عرصه روابط بین الملل در سال گذشته شد.

افشین شاهی استاد روابط بین الملل و سیاست خاورمیانه دانشگاه بردفورد انگلستان و استاد پیشین دانشگاه اکستر و دانش آموخته دانشگاه دورهام است.

دکتر شاهی  در پاسخ به این سوال که از نظر وی مهمترین تحولات عرصه روابط بین الملل در سال گذشته ایرانی کدام تحولات بوده اند گفت: طی 12 ماه گذشته شاهد تحولات چشمگیری در منطقه بوده ایم. در این مدت خاورمیانه و جهان شاهد وقایع سیاسی بوده که می تواند پیامدهای سنگینی داشته باشد.

وی افزود: به اعتقاد من الحاق کریمه به روسیه سرآغاز دوره جدیدی است که تنشهای بیشتر بین روسیه و آمریکا را به دنبال دارد و تاثیرات جدی بر نظام بین الملل خواهد داشت.

شاهی در ادامه تصریح کرد: روسیه تحت رهبری "ولادیمیر پوتین" به دنبال هویت سیاسی جدیدی است که با موضع روسیه در سالهای پس از جنگ سرد، متفاوت است.

وی در ادامه یادآور شد: ایجاد شکاف در تمامیت ارضی اوکراین از طریق مداخله نظامی اثراتی جدی نه تنها برای اوکراین بلکه برای دیگر کشورهایی که سابقا جزئی از اتحاد جماهیر شوروی بوده اند مانند لیتوانی و استونی و حتی کشور همسایه روسیه یعنی لهستان خواهد گذاشت.

استاد روابط بین الملل و سیاست خاورمیانه دانشگاه بردفورد انگلستان در ادامه تأکید کرد: چنین فضای ناامنی شرایط را برای سیاست خارجی آمریکا در اروپا تغییر می دهد و می تواند وضعیتی شبیه سالهای جنگ سرد ایجاد کند.

شاهی در پایان یادآور شد: هر چند اتحاد سوسیالیستی جماهیر شوروی دیگر وجود ندارد و در واقعیت امر روسیه حریف توانایی نظامی آمریکا نیست، ما می توانیم دوره جدیدی از رقابت و بی اعتمادی بین واشنگتن و مسکو را مشاهده کنیم. به بیان دیگر این دوره جدید آغاز شده است.
...........

گفتگو از فریدون ناعمی