رسانه آذری: آغاز مرحله جدیدی از روابط ایران و جمهوری آذربایجان

ایران

با کو- ایرنا- روزنامه ˈینی مساواتˈ آذربایجان در آخرین شماره خود ، دیدارهای اخیر مقامات ایران و جمهوری آذربایجان را نشانگر علاقه مندی دو کشور برای گسترش و توسعه روابط فی ما بین ارزیابی کرد.

این رسانه آذری با اشاره به سفر سه روزه ˈابراهیم رحیم پور ˈ معاون وزیر امور خارجه کشورمان به جمهوری آذربایجان و دیدار وی با ˈ رییس جمهوری و چند تن از مقامات عالی رتبه این کشور و همچنین سفر مقامات باکو به تهران را از رویدادهای مهم در تاریخ روابط بین دو کشور توصیف کرد.

ینی مساوات بهبودی روابط ایران با جمهوری آذربایجان را نیز متاثر از فضای جدید در عرصه سیاست خارجی کشورمان ارزیابی کرد و افزود: سفرهای مقامات رسمی جمهوری آذربایجان به ایران در یک سال اخیر نشان از آن دارد که این کشور خواهان توسعه و گسترش سطح روابط با جمهوری اسلامی ایران است.

این رسانه آذری سفر ˈ کمال الدین حیدر اف ˈ وزیر حوادث غیر مترقبه به ایران و دیدار وی با رییس حمهوری و چند تن از مقامات رسمی کشورمان به ویژه با معاون وزیر صنایع و رئیس گمرک ایران را نشانگر تمایل صاحبان صنایع و سرمایه گذاران جمهوری آذربایجان برای سرمایه گذاری و فعالیت در کشورمان دانست.

به نوشته ینی مساوات، ایران به دلیل همسایگی و داشتن مشترکات دینی و فرهنگی با جمهوری آذربایجان و از همه مهم تر برخورداری از امنیت و ثبات سیاسی و حمایت دولت از سرمایه گذاران خارجی ، می تواند بهترین و سودمندترین کشور برای سرمایه گذاران باشد و این موضوع می تواند روابط تهران و باکو را بهبود ببخشد.

خاورم*1206*1917
کد N191870