خبرنگار خبرگزاری فرانسه و اعضای خانواده‌اش در حمله طالبان کشته شدند

واحد مرکزی خبر نوشت:

سردار احمد خبرنگار خبرگزاری فرانسه در کابل پنجشنبه شب به همراه همسر و دو تن از فرزندانش در حمله به هتل سرنا کابل کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از کابل، یک عکاس خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه اجساد آنها را شناسایی کرد.
سردار احمد 40 ساله ستون خبرگزاری فرانسه در کابل بود. او از سال 2003 برای خبرگزاری فرانسه کار می کرد. شورشیان طالبان مسئولیت این حمله را برعهده گرفتند.

4949

کد N191781