جمعه/ فرازهایی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب؛

محاسبه ملی در ابتدای سال از نگاه رهبر انقلاب

نوروز 93,برنامه ریزی

تهران - ایرنا - حضرت آیت الله خامنه ای از محاسبه نفس عمومی و محاسبه ملی به عنوان یک کار پرارزش و با اهمیت یاد کرده و افزودند: آنچه را که بر ما گذشته است، بار دیگر مورد نظر قرار دهیم و از آن درس و عبرت بگیریم و برای آینده بهره ببریم.

این فرصت، هر ساله برای ما دست می دهد که در چنین روزی در جمع شما مردم، به مسائل کشور و ارزیابی وضع کنونی خود و نگاه به گذشته و آینده خود بپردازیم؛ با یک نگاه اجمالی، وضع دخل و خرج یکساله خودمان را در ابعاد کلان ملی بررسی کنیم، محاسبه کنیم؛ محاسبه نفس ملی، محاسبه نفس عمومی. همچنان که در مسائل شخصی، محاسبه نفس برای ما لازم است ــ که فرمود ˈحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبواˈ، باید محاسبه کار خود و اعمال خود و حرکات شخصی خود را داشته باشیمــ محاسبه ملی هم یک کار با اهمیت و پرارزش است؛ خودمان را محاسبه کنیم، به خودمان نگاه کنیم؛ آنچه را که بر ما گذشته است، بار دیگر مورد نظر قرار دهیم؛ از آن درس و عبرت بگیریم، برای آینده بهره ببریم.

برادران و خواهران عزیز توجه کنند که ما ملت ایران، فقط خودمان نیستیم که به مسائل خودمان نگاه می کنیم و آن را تقویم و ارزیابی می کنیم؛ کسان دیگری هم هستند که کار ما را مورد مطالعه قرار می دهند؛ درباره مسائل ما، کارهای ما، اقدامات ما قضاوت می کنند و نظر می دهند.

ملت هایی هستند که از تجربه های ما استفاده می کنند، بعضِ دیگری هستند که به مطالعه اوضاع ملت ایران اشتغال دارند؛ از پیشرفت های ما خرسند می شوند، از موفقیت های ما خوشحال می شوند؛ ما اگر پیروزی به دست بیاوریم، آنها احساس پیروزی می کنند؛ اگر تلخی و تلخکامی در کار ما باشد، آنها تلخکام می شوند.

کسان دیگری هم در دنیا هستند که کار ما را زیر ذره بین دارند، کار ما را مطالعه می کنند؛ آنها بعکس، از لغزش های ما خوشحال می شوند، از موفقیت های ما احساس دلتنگی می کنند، بدخواه ملت ایرانند؛ اینها هم کار ما را زیر نظر دارند. اینها عمدتاً کسانی هستند که در طول سال های متمادی همه چیز این کشور در اختیار آنها بوده است، بر همه امور کشور ما مسلط بودند؛ انقلاب آمده است؛ دست این ها را کوتاه کرده؛ لذا با انقلاب بدند، با مردم انقلابی بدند، با حکومت انقلابی بدند، با نظام انقلابی دشمنند.

بنابراین ما زیر نظر جامعه بزرگی از آحاد بشر هستیم؛ کار ما را نگاه می کنند، عمل ما را می سنجند. بنابراین ما که به عملکرد خودمان و برنامه گذشته و آینده خودمان نگاه می کنیم، نگاهمان باید واقع بینانه باشد؛ ارزیابی ما ارزیابی درستی باشد.

* از بیانات رهبر انقلاب در حرم مطهر رضوی در اول فروردین 1392

فراهنگ(2)**1003**1535
کد N191769