12 شخصیت روس به فهرست تحریم های اتحادیه اروپا اضافه شدند

آمریکا اروپا

مقامات اتحادیه اروپا در ادامه فشار به روسیه به دلیل پیوستن کریمه به این کشور، نام 12 شخصیت این کشور را در فهرست تحریم های خود قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نشست مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل با تصویب تحریم های جدید علیه 12 شخصیت روس و طرح ریزی تحریم های اقتصادی بیشتر علیه روسیه پایان یافت.

بر این اساس افزوده شدن 12 نام دیگر به فهرست تحریم های ضدروسیه اتحادیه اروپا در راستای فشار به این کشور برای تغییر سیاست هایش در مورد اوکراین انجام گرفت.

"هرمان وان رومپوی" رئیس اتحادیه اروپا با اعلام این مطلب گفت مقامات اروپایی توافق کردند کمسیون اروپایی را مامور طراحی تحریم های اقتصادی بیشتر علیه روسیه کنند. وی همچنین از اعزام گروه ناظران اتحادیه اروپا به اوکراین در صورت ناموفق بودن سازمان امنیت و همکاری اروپا در انجام ماموریت محوله در این کشور خبر داد.

پیشتر رئیس شورای اروپا و "خوزه مانوئل بارسو" رئیس کمیسیون اروپا با صدور بیانیه مشترکی اعلام کرده بودند حل بحران اوکراین باید بر اساس اصل حاکمیت، تمامیت ارضی و قانون اساسی این کشور باشد و فقط ار طریق همکاری های دیپلماتیک از جمله مذاکره مستقیم دولتهای اوکراین و روسیه می توان راه برون رفت از این بحران را یافت.