رقابت1650حزب درانتخابات هند

هند,انتخابات

دهلی نو - ایرنا - شانزدهمین انتخابات مجلس عوام هند(لوک سابا) با فعالیت و رقابت 1650حزب سیاسی همراه است.

به گزارش ایرنا ، درجمع این احزاب فقط شش حزب به عنوان حزب ملی و 50 حزب به عنوان احزاب منطقه ای شناسایی شده اند. این در حالیست که سایر احزاب به عنوان احزاب ثبت نام شده قلمداد می شوند اما شناسایی نشده اند.

منابع کمیسیون انتخابات هند روز جمعه اعلام کردند طی چند ماه اخیر و در آستانه انتخابات سراسری دراین کشور حدود 300 حزب جدید ثبت نام شده اند.

انتخابات مجلس عوام هر پنج سال یک بار برگزار می شود. انتخابات سراسری این دوره مجلس هند براساس تصمیم کمیسیون انتخابات از هفتم آوریل (18 فروردین 93) تا 12 ماه می ( 22اردیبهشت 93) در 9مرحله برگزار می شود.

این طولانی ترین انتخابات در تاریخ هند است که برای مشخص کردن نمایندگان شانزدهمین دوره از مجلس عوام این کشور صورت می گیرد.

کشور هند دو مجلس به نام های لوک سابا (مجلس عوام) و راجیا سابا (مجلس علیا یا سنا) دارد. همه 543 نماینده مجلس عوام هند از سوی مردم انتخاب و فقط دو نماینده از سوی رییس جمهور نصب می شوند.

مجلس عوام ازآن جهت بسیار مهم است که نخست وزیر به عنوان رییس قوه مجریه از سوی حزب حاکم دراین مجلس معرفی می شود.

بنابر آخرین آمار اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات هند 814 میلیون و 500 هزار نفر در این کشور دارای شرایط رای دادن هستند.

هند نه تنها از لحاظ جمعیت، بلکه از نظر سیستم حکومتی بزرگترین دمکراسی دنیا خوانده می شود.

آساق ** 275 **
کد N191171