کابینه جدید لبنان رأی اعتماد گرفت

واحد مرکزی خبر نوشت:

شبکه تلویزیونی المیادین گزارش داد پارلمان لبنان به کابینه تمام سلام نخست وزیر رای اعتماد داد. از مجموع صد و بیست و هشت عضو پارلمان لبنان ، نود و شش نفر به کابینه جدید این کشور رای اعتماد دادند.

5252

کد N191112