رای اعتماد پارلمان لبنان به دولت / بیانیه وزارتی تصویب شد

دولت,مجلس

بیروت - ایرنا – نمایندگان پارلمان لبنان به دولت جدید این کشور رای اعتماد داد و بیانیه وزراتی این دولت را که برحق ملت لبنان در مقاومت ضدصهیونیستی تاکید کرده است، به طور نهایی تصویب کرد.

به گزارش ایرنا، از میان نمایندگان مجلس نماینده به دولت جدید لبنان رای اعتماد ، نماینده رای اعتماد نداده و نماینده نیز رای ممتنع دادند.

مجلس نمایندگان لبنان در روزهای چهارشنبه و پنجشنه در 4 نشست صبح و عصر به ریاست « نبیه بری » تشکیل شد و به بررسی بیانیه وزارتی مبادرت کرد.

در این 4 جلسه 35 نماینده از گروه ها و جریان مختلف سیاسی دیدگاه ها و نظرهای خود در باره دولت ، بیانیه وزارتی و مسائل داخلی و خارجی کشور لبنان را ارائه کردند.

« تمام سلام» نخست وزیر لبنان در ابتدا و پایان این جلسات سخنرانی کرد و از نمایندگان خواستار رای اعتماد به دولت خود و تصویب بیانیه وزارتی شد.
کد N191079