معاون وزیر خارجه:

به آزادی دیپلمات ربوده شده ایرانی در یمن نزدیک شده ایم

سیاست خارجی

معاون وزیر امور خارجه با بیان اینکه تلاش جدی مقامات یمن برای آزادی دیپلمات ربوده شده ایرانی جریان دارد گفت: به آزادی وابسته اداری ربوده شده ایرانی در یمن نزدیک شده ایم.

حسین امیر عبداللهیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت دیپلمات ایرانی ربوده شده در یمن گفت: وابسته اداری ربوده شده کشورمان در یمن در سلامت کامل به سر می برد.

وی افزود: به آزادی وی نزدیک شده ایم و تلاش های جدی مقامات یمن جریان دارد.