پیام نوروزی رییس جمهوری آمریکا به مردم ایران

اوباما, پیام نوروزی

باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا در پیام نوروزی سال جدید با تجلیل از مردم ایران،خواهان تجدیدنظر و آغازی نو در روابط دو کشور شد.

رییس جمهوری آمریکا اوباما در این پیام تلویزیونی، مردم ایران را مردمی دارای پیشینه و نقش در تمدن و فرهنگ و هنر و فناوری جهان خواند.

متن کامل این خبر متعاقبا منتشر می شود.

1856
کد N191023