لاف زنی دوباره اسراییلی ها: هفته های اخیر ده ها عملیات سری در ایران داشتیم

ایرنا نوشت:

رییس ستاد ارتش صهیونیستی با اعتراف به نقش اساسی این ارتش در عملیات تخریبی چند سال گذشته در ایران گفت که اسراییل تاکنون دهها عملیات سری انجام داده و برخی از آنها در همین هفته های اخیر صورت گرفته است.
«بنی گانتس» در گفت وگو با دانش آموزان دبیرستان « گان یفنی» گفت: ارتش اسراییل دهها عملیات سری در هفته های اخیر انجام داده و برخی از این عملیات ها کوتاه مدت و فوری بوده است.

او با بیان اینکه « عملیات اسراییل علیه منافع ایران در داخل و حتی خارج آن صورت می گیرد»، گفت که این مناطق خارج از حیطه عملیاتی ارتش صهیونیستی نیستند.


23231

 

کد N190929