چین خواستار مقابله بین المللی با جنبش ترکستان شرقی شد

چین,تروریسم

پکن - ایرنا - چین روز پنجشنبه خواستار همکاری جامعه بین المللی برای مقابله با گروهی شد که جدایی سین کیانگ از چین را دنبال می کنند و تاکیدکرد ˈوقت آن رسیده است جامعه بین المللی ضرباتی را بر پیکر جنبش ترکستان شرقی وارد کندˈ.

به گزارش ایرنا، هونگ لی سخنگوی وزارت امور خارجه چین، گفت ˈتروریست های این گروه مسبب کشتار مردم در اول مارس (10 اسفند) در ایستگاه قطار کونمینگ مرکز استان یون نن در جنوب غرب چین هستندˈ.

در این حمله تعدادی سیاهپوش نقابدار با چاقوهای بلند به مردم حمله برده و 29 نفر را کشته و 140 نفر را زخمی کردند.

چین اعلام کرد در مقابله با این افراد پنج تروریست را از پای درآورده و سه نفر دیگر را دستگیر کرده است.

بر اساس مدارکی که چین به آن استناد می کند اعضای جنبش ترکستان شرقی این حمله را انجام داده اند.

چین این جنبش را که به اذعان پکن خواستار جدا کردن منطقه خودمختار سین کیانگ از خاک چین است تروریستی می داند و سازمان ملل هم آن را جزو جنبش های تروریستی معرفی کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت ˈپکن با این جنبش مدارا نخواهد کرد و به مبارزه با تروریست های عضو آن ادامه خواهد دادˈ.

وی حمله به ایستگاه قطار جنوب غرب چین را نشانه آشکار از ماهیت تروریستی این گروه دانست.

هونگ لی گفت که جامعه بین المللی باید طبیعت این سازمان را بهتر شناخته و برای نابود کردن آن از چین و مبارزه ضد تروریستی پکن حمایت کند.

این جنبش مسوولیت حمله تروریستی سال گذشته میلادی در میدان تیان انمن در قلب پکن را که بر اثر آن پنج نفر کشته و 40 نفر زخمی شدند برعهده گرفته است.

منطقه سین کیانگ یک ناحیه خودمختار و مسلمان نشین در شمال غرب چین است که یک ششم وسعت این کشور را تشکیل می دهد و وجود ذخایر غنی نفت و گاز و وسعت سرزمین ویژگی های خاصی به آن بخشیده است.

آساق ** 2100 **1611
کد N190860