ساعتی پیش رخ داد؛

یورش دهها صهیونیست به مسجد الاقصی با حضور عضو افراطی کنیست

آفریقا و خاورمیانه

صبح امروز دهها شهرک نشین صهیونیست با حضور یکی از اعضای افراطی کنیست به مسجد الاقصی یورش برده و با فلسطینیان درگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار النشره در فلسطین اعلام کرد: صبح امروز دهها شهرک نشین صهیونیست با حضور "موشه ویگلین" عضو افراطی کنیست(پارلمان) به مسجد الاقصی یورش بردند.

این افراد پس از یورش به صحنهای شریف مسجد الاقصی با نمازگزاران فلسطینی درگیر شدند.

هتک حرمت مقدسات اسلامی توسط صهیونیستها به مسئله ای روزمره تبدیل شده و مجامع حقوق بشری و همچنین رژیمهای عربی در این زمینه تاکنون اقدام موثری نداشته اند.