کارشناس ایتالیایی:

اقتصاد مقاومتی ایران می تواند الگویی برای توسعه سایر کشورها باشد

اقتصاد مقاومتی,ایتالیا

رم - ایرنا - یک کارشناس ایتالیایی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران در برابر تحریمات ظالمانه غرب را الگویی مناسب برای استقلال و توسعه اقتصاد سایر کشورها دانست.

ˈاستفانو بونیلائوریˈ مدیر جنبش ایتالیایی ˈدولت و قدرتˈ در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا در رم گفت: اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران می تواند به عنوان الگویی برای استقلال و توسعه سایر کشورها بویژه کشورهای درحال توسعه و حتی آنهایی قرار بگیرد که نمی خواهند وابسته به اقتصاد بین المللی باشند جایی که با وجود ادعاهای اخیر گروه بریکس (BRICS) هنوز یک نگاه تک قطبی در جهان وجود دارد که توسط گروه جی 7 ، بانک جهانی و صندوق جهانی پول اداره می شود.

وی اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی ایران همچنین مدلی برای توسعه و استقلال اقتصادی، از جهان تک قطبی است و می تواند الگوی آن دسته از کشورهایی قرار بگیرد که قصد دارند برپایه منافع ملی خود و نه منافع دیگران، توسعه یابند.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی حاکی از بلوغ اقتصادی ایران است که به سطح عالی از نظر توسعه صنعتی و اجتماعی رسیده و همچنین بیانگر توان جمهوری اسلامی ایران در دور زدن تحریم ها و ایجاد روابط تنگاتنگ و مفید با اقتصادهای نوظهور است،این دوشاخص راز مقاومت ایران در برابر تحریم های غرب است .

بونیلائوری گفت: اقتصاد مقاومتی می تواند به کشورهای درحال توسعه نیز کمک کند تا با قدرت و نیروی ملی خود و از طریق ایجاد روابط مناسب با کشورهای مهم غیر غربی و یا کشورهایی که با سیستم اقتصادی بین المللی تحت سلطه آمریکا مبارزه می کنند، توسعه یافته و بتوانند به اهداف مهم اقتصادی و اجتماعی برسند.

وی افزود: یقینا یک چنین الگویی که به صنایع داخلی نیز کمک کرده و از آن حمایت می کند و می تواند بهترین راه حل برای بهبود اقتصادی کشورها از جمله ایتالیای بحران زده باشد.

بونیلائوری گفت: اقتصاد مقاومتی به معنی انزوای اقتصادی نیست. اگر انزوایی وجود داشته باشد تنها از سوی اقتصادهای ˈجی 7ˈ و بویژه امریکا است که سعی بر کنترل اقتصاد جهانی دارند و تحمل این را ندارند که کشوری بتواند بطور مستقل در خصوص مسیر اقتصادی خود تصمیم بگیرد.

وی با اشاره به تفاوت میان ریاضت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی گفت: ریاضت اقتصادی در بسیاری از کشورهای اروپایی بویژه مدیترانه ای اعمال شده است و بجای اینکه اقتصاد را تقویت کند انرا تضعیف کرده ، باعث کاهش مصرف داخلی شده و به قشر متوسط و بویژه شرکت های داخلی ضربه ای سخت وارد کرده است و شرکت ها و کارخانه ها یکی پس از دیگری ناپدید می شوند. حتی دولت نیز تحت تاثیر ریاضت قرار می گیرد ولی برعکس چنین اقتصادی در ایران دیده شد. جایی که تدابیر اتخاذ شده علیه تحریمات باعث استقلال بیشتر اقتصاد از مدارهای بین المللی شده و حتی انرا قوی تر کرد.

وی ادامه داد : متاسفانه در حال حاضر ایتالیا توان اجرای این نوع الگوی اقتصادی را ندارد. اقتصاد ایتالیا در حقیقت متصل به سایر قدرت های غربی و عملا وابسته به آن است. البته ایتالیا می تواند بیشتر به فکر منافع ملی و استقلال خود باشد و برای مثال می تواند با عدم اعمال تحریم علیه ایران، سوریه و روسیه که از جمله شرکای بزرگ تجاری آن هستند عمل کند. متاسفانه رم تنها برای خشنود کردن واشنگتن با اعمال تحریم این کشورها به خود ضربه وارد می کند.

اروپام ** 2171/1547
کد N190636