سازمان ملل:

نصف سلاح‌های شیمیایی سوریه به خارج منتقل شد

سیاسی

نتقال این دو محموله به خارج از سوریه به معنای این است که ۲۹و ۵درصد از مواد شیمیایی نظامی بسیار خطرناک و نیز ۸۲ و ۶ درصد از مواد شیمیایی نظامی نسبتا خطرناک سوریه امحا شده است.

هیئت مشترک سازمان ملل و سازمان ممنوعیت سلاح‌های شیمیایی اعلام کرد که نزدیک به نیمی از سلاح‌های شیمیایی سوریه به خارج از این کشور منتقل شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، این هیئت مشترک که بر نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه نظارت دارد، شب گذشته با صدرو بیانیه‌ای تاکید کرد که ۴۵ و ۶درصد از سلاح‌های شیمیایی سوریه برای نابودی از طریق بندر «لاذقیه» به خارج از این کشور منتقل شده است.

در این بیانیه آمده است که دو محموله از سلاح‌های شیمیایی سوریه طی هفته جاری از سوریه خارج شد.

در بیانیه هیئت مشترک سازمان ملل و سازمان ممنوعیت سلاح‌های شیمیایی تصریح شده که انتقال این دو محموله به خارج از سوریه به معنای این است که ۲۹و ۵درصد از مواد شیمیایی نظامی بسیار خطرناک و نیز ۸۲ و ۶ درصد از مواد شیمیایی نظامی نسبتا خطرناک سوریه امحا شده است.

کد N190573