قادری در گفت‌و‌گو با ایلنا:

قوای سه گانه باید اقتصاد مقاومتی را باور داشته باشند

مجلس

در حقیقت در ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی‌‌ همان مولفه‌هایی که در گذشته مطرح شده بود اکنون در قالب یک استراتژی توسعه مطرح شده است و در حقیقت نسبت به گذشته کاملا شفاف‌تر شده است.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بحث سیاستهای اقتصاد مقاومتی بحثی فراقوه‌ای است، تاکید کرد: در همه قوای سه گانه ابتدا باید یک اعتقاد وباوری نسبت به این سیاست‌ها وجود داشته باشد و در مرحله بعد نیز نیازمند اراده‌ای قوی برای اجرا و تحقق این استراتژی هستیم و چنانچه این دو مطلوب و جود داشته باشد، دولت در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی موفق خواهد بود.

جعفر قادری در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص اقتصاد مقاومتی و لزوم اجرای آن در سال جدید خاطر نشان کرد: بحث اقتصاد مقاومتی و مولفه‌های آن بحثی است که سال‌ها است که توسط مقام معظم رهبری در نامگذاری سال‌ها مطرح می‌شود، یعنی وقتی که از اصلاح الگوی مصرف، حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، حمایت از تولید ملی و نیروی کار ایرانی و یا همت مضاعف و تلاش مضاعف صحبت می‌کنند، این‌ها همه مولفه‌های اقتصاد مقاومتی است و در حقیقت جهت گیری‌های ایشان کاملا‌‌ همان جهت گیری‌های گذشته است.

نماینده مردم شیراز با اشاره به اینکه بحث اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نیز مولفه‌های اقتصاد مقاومتی است که مقام معظم رهبری در سالهای گذشته مطرح کرده بودند،خاطرنشان کرد: در حقیقت در ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی‌‌ همان مولفه‌هایی که در گذشته مطرح شده بود، اکنون در قالب یک استراتژی توسعه مطرح شده است و در حقیقت نسبت به گذشته کاملا شفاف‌تر شده است.

وی گفت: بحث اقتصاد مقاومتی در برنامه پنجم توسعه نیز در حقیقت به نوعی مورد تاکید قرار گرفته است و در آنجا نیز اشاره شده که ما باید یک الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت را داشته باشیم که دقیقا مبتنی بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی باشد.

قادری تصریح کرد: ما باید در اقتصاد با توجه به ظرفیت‌های درونی یک نگاه برون نگر هم داشته باشیم تا بتوانیم توانمندی و ظرفیت‌های داخلی را به کار بگیریم.

نماینده مردم شیراز با تاکید بر این نکته که استقلال اقتصادی با جذب سرمایه گذاری خارجی منافاتی ندارد، گفت: ما می‌توانیم سرمایه گذاری خارجی را جذب کنیم و آن را وارد حوزه‌هایی کنیم که اقتصاد را مقاوم می‌کند.

وی در ادامه افزود: ما باید به گونه‌ای از ظرفیتهای خارجی استفاده کنیم که این ظرفیتهای خارجی در جهت استقلال داخلی و توانمند کردن آن و اصلاح جهت گیری‌ها و سمت وسو‌ها به کار گرفته شود.

قادری با اشاره به اینکه بحث سیاستهای اقتصاد مقاومتی بحثی فراقوه‌ای است، تاکید کرد: در همه قوای سه گانه ابتدا باید یک اعتقاد وباوری نسبت به این سیاست‌ها وجود داشته باشد و در مرحله بعد نیز نیازمند اراده‌ای قوی برای اجرا و تحقق این استراتژی هستیم و چنانچه این دو مطلوب و جود داشته باشد، دولت در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی موفق خواهد بود، ضمن اینکه نباید کمک و همکاری مجلس و قوه قضاییه را نادیده گرفت.

 

کد N190552