گزارش خبرنگار اعزامی مهر از وین /

وزیر امور خارجه اتریش به تهران سفر می کند

سیاست خارجی

وزیر امور خارجه اتریش در آینده نزدیک به تهران سفر می کند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به وین، وزیر امور خارجه اتریش در آینده نزدیک به تهران سفر خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، خبرنگار مهر در حاشیه مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 که در وین برگزار شد ، کسب اطلاع کرد که وزیر امور خارجه اتریش در آینده نزدیک به تهران سفر میکند.

هنوز زمان قطعی این سفر مشخص نشده است ولی برنامه سفر تنظیم شده و در آینده نزدیک خواهد بود.