ظریف در پاسخ به خبرنگار مهر در وین:

ایران و 1+5 اردیبهشت وارد تدوین سند توافق نهایی می‌شوند/ درباره مسائل موشکی مذاکره نمی‌کنیم