گزارش خبرنگار اعزامی مهر از وین /

ظریف در کنفرانس مشترک با اشتون : بحث های محتوایی جدی و مفیدی داشتیم