چهار وزیر سابق ترکیه خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق مجلس شدند

وزیران مستعفی,کمیسیون تحقیق

آنکارا- ایرنا - چهار وزیر مستعفی کابینه سابق ترکیه خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق مجلس ملی این کشور برای بررسی اتهامات وارد به خود شدند.

به گزارش رسانه های ترکیه، ˈاگمن باغیشˈ، ˈظفر چاغلایانˈ، ˈمعمر گولرˈ و ˈ اردوغان بایراکتارˈ وزیران سابق اتحادیه اروپا ، اقتصاد ، کشور و شهرسازی و مسکن ترکیه در پی عملیات فساد مالی و ارتشا در این کشور از سمت های خود استعفا کردند.

وزرای سابق کابینه اردوغان امروز خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق ملی این کشور برای بررسی اتهامات وارد به خود شدند.

براساس این گزارش، حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ نیز پس از انتخابات شهرداری ها در این کشور درخواستی در این زمینه تقدیم رییس مجلس ملی ترکیه خواهد کرد.

انتخابات شهرداری ها در ترکیه روز دهم فروردین با شرکت احزاب مختلف برگزار می شود.

چهار وزیر مستعفی در پی طرح ادعاهای مربوط به فساد مالی آنان و اعضای خانواده شان از سوی دادستانی استانبول در 18 دسامبر سال 2013 میلادی و با افشای مکالمات تلفنی آنان مجبور به استعفا شدند.

نشست فوق العاده مجلس ملی ترکیه برای بررسی وضعیت این چهار وزیر مستعفی به درخواست حزب ˈجمهوری خواه خلقˈ امروز تشکیل خواهد شد.

احزاب سیاسی مخالف در ترکیه پیش از این خواستار نشست فوق العاده مجلس ملی این کشور برای خلع مصونیت سیاسی این چهار تن شده بودند.

خاورم**2012** 230 *1446
کد N190091