با تصویب دولت؛

نحوه و میزان پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به زندانیان نیازمند تعیین شد

زندان

تهران-ایرنا-هیات دولت به منظور کمک به مددجویان و پرداخت دیه اولیای دم و مصدومان و پرداخت سایر محکومیت های مالی غیر کلاهبرداری به محکوم له تصویب کرد تسهیلات قرض الحسنه مطابق ضوابط آیین نامه اجرایی بند(ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور پرداخت شود.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند آیین نامه اجرایی بند(ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور را تصویب کرد.

بر این اساس به منظور کمک به مددجویان و پرداخت دیه اولیای دم و مصدومان و پرداخت سایر محکومیت های مالی غیر کلاهبرداری به محکوم له، تسهیلات قرض الحسنه مطابق ضوابط این آیین نامه پرداخت می شود.

طبق این مصوبه، تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با ستاد دیه به نمایندگی از طرف وزارت دادگستری است.

همچنین پس از درخواست مددجو یا نماینده قانونی وی و تایید ستاد دیه، اعطای وام به صورت قرض الحسنه توسط بانک عامل، از طریق اجرای احکام حوزه قضایی مربوط ،مستقیما به محکوم له پرداخت می شود.

براین اساس، سهم صغیر از وام اختصاص یافته به ولی قهری یا قیم قانونی یا قائم مقام قانونی وی و در صورت نبود این افراد، به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهد شد تا با رعایت غبطه صغیر اقدام شود.

با تصویب دولت، به منظور حُسن استفاده از وام مذکور، ستادهای دیه حتی الامکان تمایل محکوم له را برای تخفیف حداقل مبلغی از دیه یا بدهی جلب کند.

بر اساس این مصوبه، خیرین در صورت تمایل به اخذ وام برای آزادی زندانیان نیازمند بدهکار واجد شرایط موضوع این آیین نامه می توانند پس از احراز شرایط برای اخذ معرفی نامه و مراجعه به بانک مربوط اقدام کنند. وام اعطایی صرفا برای آزادی شخص مورد نظر و پرداخت به بزه دیده یا اولیای دم مربوط با رعایت مفاد این آیین نامه هزینه می شود.

طبق این مصوبه، حداکثر وام اعطایی به مدد جوی محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیرعمد، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه های حرام قمری (محرم ،رجب ،ذی القعده و ذی الحجه) است.

همچنین، در مواردی که محکوم علیه مکلف به پرداخت دیه چند نفر و یا بیش از یک دیه کامل به یک نفر است، سقف وام دریافتی به میزان دیه مورد حکم با حفظ مدت بازپرداخت وام قابل افزایش است.

براین اساس، حداکثر وام اعطایی به مددجویان بدهکار در محکومیت های مالی غیر کلاهبرداری ،معادل وام پرداختی به محکوم علیه مکلف به پرداخت دیه چند نفر و یا بیش از یک دیه کامل به یک نفر است و باز پرداخت اقساط آن ،مطابق جدول موضوع ماده یادشده است.

همچنین حداکثر وام پرداختی در مورد مهریه مبلغ 500میلیون ریال است .

دولت همچنین وزیر دادگستری را مجاز کرد در موارد خاص و ضروری از جهت تعداد اقساط و مبلغ باز پرداخت وام دریافتی محکومانی که قادر به پرداخت اقساط وام خود نیستند، با پیشنهاد مدیرعامل ستاد دیه و یا راسا تصمیم مقتضی اتخاذ و مراتب را برای اجرا به بانک عامل اعلام کند.

جمع کارمزد متعلقه به نسبت، به تعداد اقساط ماهانه اضافه می شود وسررسید پرداخت اولین قسط، حداکثر سه ماه پس از آزادی مددجو از زندان است.

طبق این مصوبه، توزیع تسهیلات موضوع این آیین نامه به تفکیک هر استان بر اساس تعداد مددجویان آن استان به پیشنهاد ستاد مرکزی دیه و تایید وزیر دادگستری است.

بر این اساس، کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان، معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرض الحسنه است.

همچنین، بانک های عامل می توانند از تسهیلات یادشده برای ایجاد پوشش بیمه عمر مددجویان استفاده کنند.

بانک های عامل موظفند پس از معرفی مددجویان برای پرداخت وام مذکور مطابق مقررات ظرف بیست روز کاری اقدام و نتیجه را به مرجع کعرفی کننده اعلام کنند.

بر این اساس، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری موظف است به تضمین تسهیلات موضوع این آیین نامه با رعایت مقررات مربوط اقدام کند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را 26 اسفند ماه 1392 برای اجرا ابلاغ کرد.

سیام**9121**1336
کد N189915