نشریه ایتالیایی: نخست وزیر ایتالیا اسرائیلی است

اسرائیل,ایتالیا

رم - ایرنا - نشریه آنلاین ˈفانوسˈ در مقاله ای ˈمتئو رنتزیˈ نخست وزیر جوان و انتصابی این کشور را اسراییلی دانست.

به گزارش ایرنا ازنشریه فانوس،ˈمائوریتزیو بلوندتˈ خبرنگار و نویسنده ایتالیایی در مقاله ای با عنوان ˈرنتزی اسراییلی استˈ از برخی چین های تاریک دولت جدید این کشور در واگذاری برخی از وزارت خانه ها بویژه ظهور مجدد ˈمایکل لیدنˈ مرد کلیدی در شبکه پنهان ناتو در اروپا که دست در استراتژی تنش دارد، پرده برداشت.

نویسنده این مقاله با اشاره به ظهور مجدد مایکل لیدن درایتالیا به شرح علت ناگهانی در تشکیل دولت رنتزی و دلیل برکنار شدن ˈاما بونینو ˈ وزیر خارجه سابق پرداخت واظهارداشت که ˈ فدریکا موگرینیˈ وزیر جدید خارجه جدید ایتالیا از سوی لیدن (وزیر سایه ) پشتیبانی می شود.

در ادامه آمده است: حال باید دید که مایکل لیدن کیست. او یک اسراییلی - آمریکایی است که همواره در ایتالیا ظاهر شده و دست در موارد چرکین دارد مانند استراتژی ایجاد تنش، فاجعه در بولونیا، بریگارد های سرخ ، ربودن ˈالدو موروˈ، داستان جعلی موسوم به ˈکیک زردˈ (کیک اورانیومی نیجر که عراق بطور سری وارد کرده بود)، بهانه جویی برای حمله به صدام حسین وحمایت از دروغ های بوش مبنی بر سلاح های کشتار جمعی درعراق واسناد دروغین سرویس های اطلاعاتی ایتالیا که به توصیه وی ارایه شده بود وعملا هیج موردی وجود ندارد که او آنرا در جهت منافع اسراییل بکار نبرده باشد.

دراین مقاله به دفعات از وی به عنوان مرد کلیدی درشبکه پنهان ناتو دراروپا درزمان استراتژی تنش نام برده شده است .

نویسنده این مقاله به نقش لیدن در موارد متعدد در ایتالیا اشاره کرد و او را عضو اصلی مرکز اسراییلی neocon دانست ارگانی که پس از واقعه 11 سپتامبر سیاست خارجه امریکا را به سوی سیاست ویرانگر کنونی ، اشغال افغانستان، اشغال عراق، تلاش برای حمله به سوریه، تلاش برای ایجاد تفرقه میان کشورهای مسلمان براساس خطوط فرقه ای مذهبی سوق داده است.

نویسنده این مقاله با اشاره به فعالیت های لیدن از وی به عنوان یکی از امضا کنندگان طرح موسم به Pnac که درسال 2000 میلادی به رییس جمهور وقت امریکا ارایه شد نام برد، طرحی برای سلطه جویی جهانی ازطریق تلاش اقتصادی وجنگی وبدون یک دلیل مانند ˈپرل هاربور جدیدˈ چیزی که یک سال بعد با واقعه 11 سپتامبر بطور جادویی اتفاق افتاد و سیاست خارجی ویرانگر آمریکا را رقم زد.

لیدن همچنین مدیریت موسسه یهودی امنیت ملی Jinsa که قله شبه پنهانی که درآن روابط سری میان ارتش اسراییل وپنتاگون وتشکیلات نظامی صنعتی امریکا که به جنگ های تجاوز کارانه علیه دشمنان اسراییل کشانده شد ؛ بر عهده داشت.

این نشریه ایتالیایی نوشت: لیدن نقش های کثیفی درامریکا، خاورمیانه وایتالیا، از تبلیغات مبنی بر لزوم خشونت دائمی، دروغ های بشردوستانه ودموکراسی تا به حرکت دراوردن پروتستان های امریکا درکنار افراط گرایی یهودی برای تسریع ظهورمسیح موعود تادوستی او با رادیکال های ایتالیا بدون اینکه منافع اسراییل ومدینه فاضله قدرت جهانی را هرگز فراموش کند.

هم اکنون لیدن بار دیگر و به همراه سرمایه گذاران بزرگ یهودی مانند دیوید سرا، یورام گاتگلد ومارکو کارای که بسیار نزدیک به اسراییل است به ایتالیا بازگشت تا به رنتزی مشورت بدهد واطلاعات غلط وتئوری های احمقانه را در اختیار وی بگذارد ودستورات واقعی به وزیر خارجه جدید این کشور (در چارچوب منافع اسراییل) بدهد.

اروپام ** 2171**536
کد N188997