فیصل المقداد:

ولید المعلم به زودی فعالیت های خود را از سر می گیرد

آفریقا و خاورمیانه

معاون وزیر خارجه سوریه از وضعیت خوب ولید المعلم و بازگشت وی به فعالیت های عادی اش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، فیصل المقداد تاکید کرد: وضع جسمانی ولید المعلم وزیر خارجه سوریه خوب است.

معاون وزیر خارجه سوریه بیان کرد: ولید المعلم به زودی و در اسرع وقت فعالیت های خود را از سر خواهد گرفت به ویژه که تیم پزشکی معالج وی از وضعیت عالی اش خبر دادند.

شایان ذکر است که ولید المعلم چند روز قبل در بیمارستان آمریکایی بیروت تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت.