عضویت روسیه در گروه 8 تعلیق شد

آمریکا اروپا

فرانسه از تصمیم کشورهای عضو گروه 8 برای تعلیق عضویت روسیه در این گروه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز ، وزیر خارجه فرانسه از تعلیق عضویت روسیه در گروه 8 خبر داد.

لوران فابیوس گفت: ما تصمیم به تعلیق شرکت روسیه در نشستهای گروه 8 گرفته ایم و این تصمیم هر هفت کشور است.

فابیوس در این خصوص جزئیات بیشتری ارائه نکرد.در پی تحولات در شبه جزیره کریمه، کشورهای غربی روسیه را تهدید به اخراج از گروه 8 کشور صنعتی جهان کرده بودند.