با تصویب دولت؛

پرداخت100 در صد هزینه های درمانی ایثارگران بازنشسته برعهده دستگاه متبوع آنها است

ایثارگران بازنشسته,تامین اجتماعی

تهران - ایرنا - تامین و پرداخت 100 درصد هزینه های درمانی ایثارگران بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان بر اساس مصوبه دولت بر عهده دستگاه متبوع آنها در زمان اشتغال است.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد؛ تامین و پرداخت صددرصد هزینه های درمانی ایثارگران بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان از طریق صندوق های بازنشستگی ذی ربط با استفاده از روش ابلاغ اعتبار موضوع ماده(75) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان سال 1392، کماکان بر عهده دستگاه متبوع آنان در زمان اشتغال است.

این مصوبه را 25 اسفند ماه 1392 اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری برای اجرا ابلاغ کرده است.

سیام**1058**1572
کد N188530