گزارش خبرنگار اعزامی مهر/

آغاز دور نخست مذاکرات ایران و 1+5 با حضور اشتون و ظریف و بدون عکس یادگاری