تعیین نماینده جدید آمریکا در سوریه

آفریقا و خاورمیانه

وزارت خارجه آمریکا دانیل روبن استاین را به عنوان نماینده جدید آمریکا در سوریه وجانشین رابرت فورد تعیین کرد.

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه ای از تعیین "دانیل روبن استاین" دیپلمات کارکشته و کارشناس مسائل خاورمیانه، به عنوان جانشین "رابرت فورد" سفیر پیشین  این کشور در سوریه خبر داد.

روبن استاین دیپلمات آمریکایی طی دوره اخیر در دفتر اطلاعات و مطالعات وابسته به وزارت خارجه این کشور کار می کرد. وی همچنین پستهای مختلفی را در سفارتخانه های آمریکا در خاورمیانه از جمله اردن، مصر، عراق، تونس و اراضی اشغالی فلسطین بر عهده داشته است.

وی که یکی از کارشناسان غربی مسائل خاورمیانه محسوب می شود، به زبان عربی مسلط است. نماینده جدید آمریکا در سوریه در روزهای آتی به منظور انجام رایزنی هایی درباره بحران سوریه، به خاورمیانه سفر خواهد کرد.

"جان کری" وزیر خارجه آمریکا نیز روبن استاین را یکی از کارشناسان آمریکایی زبده در امور خاورمیانه خواند.

خاطر نشان می شود مقامات سوریه، رابرت فورد سفیر سابق آمریکا را عنصر نامطلوب معرفی کرده بودند.